Προσωπικό απόρρητο OnMedOffice

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

διαβάστε τους όρους απορρήτου της ιστοσελίδας & της εφαρμογής

Η κατασκευάστρια του παρόντος δικτυακού τόπου Infinitum Ideas LTD με την ιστοσελίδα www.onmedoffice.com (στο εξής "ιστοσελίδα"), εταιρεία περιορισμένης ευθηνής με διακριτικό τίτλο INFINITUM IDEAS LTD και υπεύθυνο τον Νηρέα Θεοδωρακόπουλο του Εμμανουήλ (στο εξής "προμηθευτής") δηλώνει ότι σχετικά με τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη της ιστοσελίδας (στο εξής "χρήστης") εναρμονίζεται και συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ο προμηθευτής συλλέγει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που ο χρήστης οικειοθελώς καταχωρεί και μπορεί να είναι Όνομα, Επώνυμο, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, e-mail, τηλέφωνα και διεύθυνση. Ο προμηθευτής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατέψει τον απόρρητο χαρακτήρα των δεδομένων αυτών. Τα στοιχεία δεν κοινοποιούνται σε τρίτους εκτός αν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή και τις αρμόδιες αρχές.
Ο προμηθευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά μόνο για λόγους επικοινωνίας με τους χρήστες με σκοπό π.χ. την ενημέρωση ή την έκδοση παραστατικών στα πλαίσια της επαγγελματικής σχέσης.
Ο χρήστης της ιστοσελίδας καταχωρώντας τα στοιχεία του στην ιστοσελίδα, δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και σωστά. Ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά σε περίπτωση καταχώρησης στοιχείων τρίτων χωρίς τη συγκατάθεσή και εξουσιοδότησή τους ή για τυχόν καταχώρηση αναληθών ή ανακριβών στοιχείων.
Ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από το χρήστη σε περίπτωση που υποστεί ζημιά από την παράβαση των όρων του παρόντος.
Επίσης, ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη στην ιστοσελίδα με τεχνικούς τρόπους όπως π.χ. με ανάκληση των κωδικών πρόσβασης του χρήστη σε αυτή.

Ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων στο παρόν έγγραφο χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο χρήστης της ιστοσελίδας θα πρέπει να ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν αλλαγές καθώς η συνέχιση χρήσης της ιστοσελίδας από μέρους του, συνεπάγεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τα περιεχόμενα και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του παρόντος.

Ο χρήστης έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν. Για τέτοιου είδους αιτήματα θα μπορεί να απευθύνεται εγγράφως προς τον προμηθευτή στην ηλεκτρονική (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Facebook Twitter Google+ Pinterest
email: info@onmedoffice.com
tel. +30. 2118004812
Rakovski 145 Sofia, BG
×

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ